3 березня 2012 р.

Як оформити Маршрутний лист та Маршрутну книжку?

Теоретично всі туристичні групи перед виходом на маршрут довжиною понад 30 км мають оформити відповідні маршрутні документи (Маршрутний лист, а для маршрутів понад 130 км – Маршрутну книжку) в місцевій Маршрутно-кваліфікаційній комісії (МКК) Федерації спортивного туризму (ФСТУ) чи системі закладів Міністерства освіти і науки (МОН) України. Чим скоріше навчитесь використовувати цю теорію в практиці, тим безпечнішими будуть ваші поході.

Важлива деталь – МКК системи освіти використовує у своїй роботі маршрутні книжки (маршрутні листи), а також форми довідок про залік походу, затверджені ФСТУ.

Пам'ятайте! Лише Маршрутний лист чи Маршрутна книжка, оформлені належним чином в МКК, є єдиними документами, що надають групі туристів статус легальної групи, якій повинні допомагати єгерські та лісові служби, а також рятівники (в разі потреби). Заповнюючи маршрутні документи, захищаючи маршрут перед членами МКК (досвідченими мандрівниками) – отримуєте нові інформації і рекомендації про район походу, поради щодо підбору спорядження і продуктів, щодо дій в складних обставинах. Якщо похід готується ґрунтовно, якщо все наперед продумано, вивчено, зібрано (а тільки так і має бути), труднощів з оформленням маршрутних документів не буде!

Група, яка збирається вирушити в похід вихідного дня (прогулянку) чи ступеневу мандрівку (на 30, 60 чи 90 км), оформляє в МКК Маршрутний лист. На жаль, інформації про процедуру оформлення цього документу дуже мало. Чинне Положенні ФСТУ про МКК (дивіться в кінці документу) лише визначає, що першим розділом Реєстраційного журналу МКК є розділ під назвою "Видача маршрутних листів на некатегорійні походи", а також, що у маршрутних листах (як і книжках) та в реєстраційному журналі МКК "робляться відмітки про прийняття звіту, залік походу та видачу довідок про залік СП". Можливо через відсутність описаної процедури оформлення і видачі цього документу і гальмується практика його використання...

В радянську епоху існувала наступна практика. Маршрутний лист видавався мандрівникам МКК. Підписувався він керівником організації (або його заступником), яка проводила даний похід вихідного дня (прогулянку) чи некатегорійну мандрівку. В документ записувався список учасників походу, маршрут з розбивкою по ділянках, вказанням способів пересування і суспільно-корисної роботи. Після завершення походу маршрутний лист повертається організації, яка його видала.

Документом, що надає право на проведення категорійних спортивних туристських походів є маршрутна книжка. В книжку вписуються загальні відомості про похід, склад групи з паспортними даними на кожного учасника, детальний календарний план подорожі (розписаний по днях та із відповідною схемою), спеціальне матеріальне забезпечення групи, яке використовуватиметься групою, контрольні пункти і терміни подання повідомлень з маршруту.

Два примірники книжки потрібно правильно заповнити, долучити до них довідки про туристичний досвід членів групи, медичні довідки, а також для високогірних походів  – картографічний матеріал і описи (за можливістю й фотографії) складних ділянок маршруту. Все це потрібно зібрати завчасно, в процесі підготовки групи до походу. З цим всім потрібно звернутись в місцеву МКК бажано швидше, як за місяць до початку походу (оптимально – 1-1,5 місяця). Адже потрібен ще час для виправлення висловлених МКК зауважень, а також, при необхідності, перевірки групи на місцевості. Ще одним чинником такого часового обмеження є радянська традиція за якою письмове повідомлення в КРС (про це буде нижче) має відправлятись не пізніше 10 днів до виїзду групи до місця початку маршруту. Однак якщо група з добре підготовленими документами прийде в МКК, наприклад, за два тижні, її заявку скоріш за все розглянуть і все належним чином оформлять.

При розгляді маршрутних документів МКК перевіряє:
- розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність картографічного матеріалу;
- знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод у ньому;                                   
- відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу заявленому маршрутові;
- правильність добору групою спорядження, медикаментів;
- намічені групою заходи щодо безпечного проведення походу;  
- правильність вибору контрольних пунктів i термінів походу.

МКК робить висновок про можливість здійснення групою заявленого походу. В маршрутну книжку МКК вносить особливі вказівки і рекомендації групі, наприклад, як в радянську туристичну епоху (традиції якої в багатьох МКК збереглись і до сьогодні) записується місце реєстрації групи перед виходом на маршрут у відповідній Контрольно-рятувальній службі (КРС).

МКК також має право:
- викликати учасників групи i перевіряти знання ними Правил проведення змагань туристських спортивних походів, питань техніки i тактики походів; 
- призначати групі контрольний вихід, під час якого перевіряються уміння користуватися спорядженням, долати природні перешкоди, діяти в аварійних ситуаціях тощо.

На основі позитивного висновку МКК керівнику групи повертається один примірник маршрутна книжки (другий залишається в МКК) із прописаним реєстраційним номером книжки в реєстраційному журналі МКК. Висновки про підсумки розгляду маршрутних документів для ступеневих походів та походів І категорії складності підписуються в Маршрутній книжці головою або заступником голови та одним членом МКК, для всіх інших походів – головою або заступником голови та двома членами МКК, що мають досвід керівництва походами на одну категорію складності вище від запланованого в даному виді туризму.  

Цікаво, що в радянську епоху організація, яка проводила подорож, здійснювала контроль за підготовкою і тренуванням групи, оснащення її необхідним спорядженням, а також за проведення походу у встановлені терміни. А при проведенні походу II і вище категорії складності ця ж організація мала не пізніше, як за 10 днів до виїзду групи на місце початку маршруту, повідомити відповідній місцевій КРС запланований маршрут і терміни подорожі, контрольні пункти, прізвище керівника та число учасників групи.

За радянською традицією в деяких МКК і сьогодні може видаватись Повідомлення в КРС (бланк може готувати керівник групи разом із Маршрутною книжкою), завірений підписом та штампом МКК. Справа в тому, що система рятувальних служб Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) в Україні постійно реформується і до сьогодні тяжко прописати оптимальну схему взаємодії МКК і рятувальників. На місцях головним чином збереглась стара схема, з мінімумом юридичних повноважень. Інколи можете потрапити в схему за якою треба повідомляти проходження контрольних пунктів МКК і КРС місця вашого проживання, а також КРС (чи Контрольно-рятувальний загін КРЗ) – в місці проведення походу. У кожному разі з місцевими КРС чи КРЗ завжди варто сконтактуватись, оскільки можна отримати додаткові консультації щодо проходження маршруту, а також слід пам'ятати – ці рятувальники мають бути в курсі вашого походу, бо якщо щось трапиться, то саме вони першими прийдуть на допомогу!

Туристські групи, які планують проведення походу на тереторії заповідника чи прикордонної зони, мають завчасно оформити на це дозвіл у встановленому чинним законодавством порядку. МКК не видає таких дозволів, а лише попереджує групу про те, що її маршрут частково чи цілком пролягає по територіях з обмеженим доступом громадян.

Якщо перед виїздом в похід з'явилась необхідність внесення змін в маршрут чи склад групи, то це необхідно узгодити з МКК та повідомити КРС. 

МКК самостійно (або паралельно із рятувальниками  як домовитесь) здійснює контроль за проходженням туристськими групами маршрутів у контрольні терміни, що спільно визначені нею та керівником групи. Усі взяті на контроль туристські групи заносяться до спеціального журналу (або настінного графіку) у якому відмічаються зазначені у маршрутних документах контрольні пункти і терміни повідомлення груп про їх проходження. Тому однаково погані терміни надто жорсткі, які заставляють групу скорочувати маршрут, рухатись в вечірній час, а то й в нічний, нехтувати заходами безпеки на складних ділянках, і надто розтягнуті терміни, які можуть призвести до того, що група, яка потрапила в аварійну ситуацію, не зможе отримати своєчасну допомогу.

Під час походу туристська група зобов'язана робити в маршрутних книжках відмітки про проходження маршруту в туристичних чи інших організаціях та установах, повідомляти про проходження контрольних пунктів МКК (і КРС; на вимогу). При порушенні туристськими групами контрольних термінів проходження маршрутів (коли повідомлення не надійшло від групи впродовж доби) МКК повідомляє про це організацію, що проводить похід, а також адміністрацію навчального закладу, при якому вона створена. На практиці все закінчується повідомленням рятувальників...

МКК також розглядає звітні документи про походи тих туристських груп, яким вона давала дозвіл на проведення походу. Вимоги до оформлення звітів описані окремо на цьому сайті. Але треба відзначити один суттєвий момент, які потрібно враховувати задовго до оформлення звіту – МКК може знижувати категорію (ступінь) складності подорожі, установлену при розгляді маршрутних документів, якщо:
- пройдений не весь запланований маршрут;
- це передбачалось при розгляді маршрутних документів на даний похід;
- група самостійно змінила маршрут під час походу, що призвело до зниження категорії складності запланованого маршруту;
- не обґрунтовано збільшення тривалості походу;
- окремі учасники походу через певні обставини не пройшли весь запланований маршрут.

МКК, що дає дозвіл на проведення походу, має за обов'язок також розглядати випадки порушень туристами Правил проведення змагань туристських спортивних походів чи Правил під час його проведення. Безпосередній розгляд проводиться тимчасовою або постійно діючою дисциплінарною комісією МКК, яка виносить своє рішення на засідання МКК або її президії. Матеріали розгляду випадків порушень Правил і пропозицій щодо застосування заходів впливу до порушників передаються на розгляд до організації, при якій створена МКК, а також в організацію, що проводить похід.


Рекомендовані матеріали:
1. Положення про туристські МКК ФСТУ – колегії суддів змагань туристських спортивних походів (Затверджено постановою Президії ФСТУ протокол №2, п. №8 від 08.12.2001р., із змінами і доповненнями, внесеними постановою Президії ФСТУ, протокол №4, п. №9 від 22.12.2002р.).

2. Положення про туристські МКК навчальних закладів системи МОН України (затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України №295 від 16.05.2005р., погоджене Федерацією спортивного туризму України і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.06.2005р. за №601/108881).

3. Єдині форми маршрутної документації. Методичні поради. Москва, 1976 (форми туристичної маршрутної документації, введені в дію постановою Президії Центральної ради по туризму та екскурсіям СРСР 23 вересня 1974 року).

4. Балицький Юрій. Сучасні функції МКК або як повпливати на безпеку груп "під чорним прапором"  (стаття на сайті Турклубу КПІ "Глобус", 2006 рік).